Hvem er vi - "Kirken på Gaden

"Kirken på gaden" er en åben gruppe for alle, som har hjerte, for de mennesker, som ikke har hørt og modtaget, det glade budskab, om Jesus Kristus og hvad han har gjort for os på korset og gennem sin opstandelse fra de døde.
Vi ønsker at være redskaber i Helligåndens kraft, så vi kan møde mennesker, med evangeliet, som er Guds kraft til frelse, helbredelse og befrielse. 
Vi tror på en hel og fuld frelse, af hele mennesket, som ånd, sjæl og legeme.

Vi er en kernegruppe på tre personer, som har tjent sammen i en del år med "Kirken på Gaden"

"Tovholder" og Evangelist: Kim Ahlehoff Döhlie. Odense.

"Medtovholder" og Evangelist: David Bo Højbjerg. Middelfart.

"Medtovholder" og Evangelist: Anfinn Helmsdal. København. 

Du/I kan kontakt mig: Kim Ahlehoff Döhlie, Rosenlunden 15, st.
5000 Odense C.
Mobil:22748503
E-mail: dohlie@hotmail.com
Du/I kan også finde os på, facebook: "Kirken på Gaden"
Jeg bruger tit facebook til at oplyse, hvornår vi er på gaden med "Kirken på Gaden"

Kim Ahlehoff Döhlie´s vidnesbyrd og kald til Evangelist

Her er min livshistorie, vidnesbyrd og kald til Evangelist, kort fortalt:

Jeg er født på Østerbro, og vokset op på Vesterbro i København, i en familie uden den helt store kontakt til folkekirken, ud over de almenlige traditioner op til jul og i forbindelse med barnedåb, konfirmation og de andre kirkelige handlinger, som er almenlige i folkekirken. Det er kun min morfar, som jeg ved, har haft en levende tro på det der står skrevet i Bibelen. Gennem en skoleelev fra min klasse, fik jeg en indbydelse til et aften møde i en nystarte FDF/FPF kreds i Sct. Matthæus kirkens sogn, lige over for, hvor vi boet på Vesterbro. Så i en alder af 10 år blev jeg, en del af FDF/FPF, K18 på Vesterbro og gennem den kreds fik jeg mange gode venner og oplevelser, som har præget hele mit liv og især min væremåde, samt min personlighed. Der er dog især en salme, fra den danske salmebog, nr. 784, "Altid frejdig, når du går", som jeg husker at vi sang til vores fælles afslutning når jeg var til møde i vores kreds og den salme har også sat sine dybe spor i hele mig.
Dengang, i min barndom, var der ikke nogle, som fortalte mig, om Jesus Kristus, men denne sang og mange andre sange fra den danske salmebog, har dog sammen med de ord jeg hørte fra Bibelen, sået Guds levende ord og tro i mit hjerte. På Fyn og i Odense mødte jeg i 1985 gennem FDF/FPF Næsby en kristen familie med IM baggrund og jeg kom tit hos dem og de blev som en familie for mig. Med tiden havde jeg mange samtaler med dem og de delte evangeliet med mig. Der gik en tid og Guds Ord arbejdede i mig og min tid på Gartnerskolen i Tølløse blev en god tid på en måde, men også en tid af indre uro/søgen efter meningen med livet, samt en større og større tomhed inden i mig, men Gud så til mig. Og på en lille miniferie i januar 1987 i Odense/Næsby hvor jeg var gæst hos den kristne familie, som jeg kom i kontakt med i 1985. Søndag den 18. januar 1987 tog jeg til gudstjeneste i Næsby Kirke, og der gik det op for mig, at jeg måtte give mit liv til Gud og tro på Jesus Kristus som min personlige Frelser og Herre. Så under nadveren bad jeg til Gud og gav mit liv over til Ham. Den formiddag blev jeg født på ny og mit liv har aldrig været det samme siden. Al indre uro/tomhed og søgen efter meningen med livet var nu blevet til en fred og en sikker tro på Jesus Kristus og det er nu 30 år siden, og jeg glæder mig over, at Jesus Kristus er den samme i dag, som han var dengang og vil være i al fremtid. Han går med os i alle livets kampe og sejre, når det går op og når det går ned, er han med os og vil lære os at gå på hans veje og følge med ham i alt.

Gennem denne familie fik jeg kontakt til mange andre kristne i både folkekirken og i frikirke - miljøet i Odense på Fyn og i Danmark. Det har bevirket, at jeg altid har haft en stor kærlighed til alt Guds folk. På en fornyelseslejre og sommerstævne i 1988, i Aalborg, fik jeg et klart kald til, at virke som evangelist, men der skulle gå mange år, før jeg på ny, så at det var og er mit primære kald her i livet.

I alle de år har jeg været i ”Guds skole”, i de kirkesammenhæng, som jeg har været en del af. Jeg har altid været med i et menighedsfællesskab, som var i den fase, som man kalder for pionerarbejde og menighedsplantning. I det arbejde har jeg lært meget om det, at være en menighed og et fællesskab på godt og ondt. Jeg har haft mange opgaver af praktisk art, samt været en del af det forkyndende arbejde i menigheden. Derfor har jeg gennem mange år også fået erfaring som hyrde/bibellære for både børn/unge/voksne. De sidste 10 år har Gud på en mere og mere klar måde talt til mig og vist mig, at mit primære kald er, at virke som evangelist, dog vil jeg også altid havde noget af hyrde/bibellærertjenesten i mig. I mit virke og tjeneste de sidste 10 år, har jeg oplevet et større nærvær af Helligåndens ledelse i forhold til mennesker, som ikke kender noget til Jesus Kristus som Frelser og Herre. I dag har jeg flere kontakter til mennesker, som enten er på vej til, at blive kristne eller som for første gang i deres live hører, hvad evangeliet om Jesus Kristus er. Det er en stor glæde for mig, at virke som evangelist og vidne i min hverdag og i mit møde med mennesker. Alle har brug for, at høre de gode nyheder om Jesus Kristus og alt det han har gjort på korset og at der er tilgivelse for al synd ved Jesu blod. Vi som kirke har også brug for, at høre evangeliet på ny, så vi igen kan blive fyldt af glæde over vores frelse. Det fylder os også med en ny frimodighed i forhold til forkyndelsen af evangeliet og vores nød for mennesker, som ikke har hørt evangeliet og taget imod de gode nyheder, om Jesus Kristus. Amen 

David Bo Højberg´s vidnesbyrd og kald til Evangelist

Anfinn Helmsdal´s vidnesbyrd og kald til Evangelist

Kirken på Gaden i Odense

"Kirken på Gaden" i Odense, lørdag den 13. juni 2015, lige ved Odense Rådhus, som ligger på Flakhaven og med front ud mod Vestergade, som er en af gågaderne i Odense. Denne video er den første i en række af videoer, som vi vil dele med jer på hjemmesiden. Denne video viser en af de måde vi arbejder på. Vi har mange andre måder, hvorpå vi møder mennesker og det er meget vigtigt, at vi møder mennesker, hvor de er i deres liv og på en helt naturlig måde, så de kan se, at vi er mennesker lige som dem selv. Derfor er det vigtig, at vi er naturlige og os selv, når vi er ude med evangeliet, som er Guds kraft til frelse, for enhver som tror, på Jesus Kristus.

Jesus siger: »Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.«

Jesus commands us all to be Fishers of Men. Journey with three people as they face their fears while sharing their faith. For more, visit BillyGraham.tv.
Kategori
Underholdning
Licens
YouTubes standardlicens